Списак уџбеника

Први разред, гимназијски општи смер

Предмет Aутори назив, издавач, год. издања
Српски језик и књижевност

Читанка: Ана Стишовић Миловановић,  Оливера Радуловић и Вукосава Живковић


Граматика: Весна Ломпар

"Читанка за први разред гимназија и средњих школа" Едука, Београд 2019.;


"Граматика за први разред гимназије и стручних школа", "Klett", Београд, 2012

Енглески језик

Tim Falla, Paul A Davies

Solutions, Pre-intermediate, Oxford, 2012


Solutions, Pre-intermediate - RADNA SVESKA za prvi razred srednje škole (Workbook);, Logos.

Obe knjige se koriste i u prvom polugodištu drugog razreda

Руски Предраг Пипер, Марина Петковић, Вучина Раичевић Руски језик за први разред средње школе, други страни језик – прва година учења, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012
Немачки Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић Direkt 1: уџбеник и радна свеска: немачки језик за први разред гимназије: пета година учења, Klett, 2011
Латински Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић Латински језик за I разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2009
Историја Татјана Катић, Душан Илијин Историја за први разред гимназије свих смерова, Завод за уџбенике, Београд, 2013
Биологија Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић Биологија за први разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике, Београд, 2002
Географија Винко Ковачевић
Босиљка Младеновић Кљајић
Географија 1 - Уџбеник за први разред гимназије, Klett, 2014
Математика Небојша Икодиновић МАТЕМАТИКА-уџбеник са збирком задатака за први разред гимназија и средњих стручних школа, Klett, 2013
Физика Наташа Чалуковић Физика 1 - Уџбеник за 1. разред гимназије, KRUG, 2015
Хемија Татјана Недељковић Општа хемија 1 уџбеник за први разред средње школе за гимназије општег смера и природно-математичког смера, Логос, 2013
Информатика Филип Марић Информатика 1, Klett, 2014
Музичко Томислав Братић
Миливоје Драгутиновић
Музичка култура за средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства-Београд, 2005
Ликовно Видосава Галовић, Бранка Гостовић Ликовна култура за гимназије и стручне школе, Завод за уџбенике, 2013

 

Први разред, гимназијски друштвено - језички смер

Предмет Aутори назив, издавач, год. издања
Српски језик и књижевност

Читанка: Ана Стишовић Миловановић,  Оливера Радуловић и Вукосава Живковић


Граматика: Весна Ломпар

"Читанка за први разред гимназија и средњих школа" Едука, Београд 2019.;


"Граматика за први разред гимназије и стручних школа", "Klett", Београд, 2012

Енглески језик

Tim Falla, Paul A Davies

Solutions, Pre-intermediate, Oxford, 2012


Solutions, Pre-intermediate - RADNA SVESKA za prvi razred srednje škole (Workbook);, Logos.

Obe knjige se koriste i u prvom polugodištu drugog razreda

Руски Предраг Пипер, Марина Петковић, Вучина Раичевић Руски језик за први разред средње школе, други страни језик – прва година учења, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012
Немачки Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић Direkt 1: уџбеник и радна свеска: немачки језик за први разред гимназије: пета година учења, Klett, 2011
Латински Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић Латински језик за I разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2009
Историја Татјана Катић, Душан Илијин Историја за први разред гимназије свих смерова, Завод за уџбенике, Београд, 2013
Биологија Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић Биологија за први разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике, Београд, 2002
Географија Винко Ковачевић
Босиљка Младеновић Кљајић
Географија 1 - Уџбеник за први разред гимназије, Klett, 2014
Математика Небојша Икодиновић МАТЕМАТИКА-уџбеник са збирком задатака за први разред гимназија и средњих стручних школа, Klett, 2013
Физика Наташа Чалуковић Физика 1 - Уџбеник за 1. разред гимназије, KRUG, 2015
Хемија Татјана Недељковић Општа хемија 1 уџбеник за први разред средње школе за гимназије општег смера и природно-математичког смера, Логос, 2013
Информатика Филип Марић Информатика 1, Klett, 2014
Музичко Томислав Братић
Миливоје Драгутиновић
Музичка култура за средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства-Београд, 2005
Ликовно Марина Чудов Ликовна култура1, уџбеник за прву годину гимназије друштвено-језичког смера и специјалозовано-филолошка одељења, Klett, 201.

 

Други разред гимназија – општи смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност Ана Стишовић Миловановић, и Вукосава Живковић Читанка за други разред гимназија и средњих школа, Едука 2019.
Српски језик и књижевност Весна Ломпар, Александра Антић Граматика - уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних школа, Klett, 2012
Енглески језик Tim Falla, Paul A. Davies Solutions, Pre-Intermediate, Student's Book, Workbook, Oxford, University Press, 2012
Руски језик (2. страни језик) (изборни) Предраг Пипер, Вучина Раичевић Руски језик за други разред средње школе, други страни језик – друга година учења, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2015
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђ. Мота... (и др.) Direkt 2, уџбеник и радна свеска; Немачки за други разред гимназија и средњих стручних школа; шеста година учења, Klett, 2012
Латински језик Марјанца Пакиж, Тања Киселићки-Ваш, Милица Кисић Латински језик за II разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2012
Психологија Биљана Милојевић Апостоловић Психологија, Логос, 2012
Историја Катарина Митровић Историја за други разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, 2016
Географија Снежана Вујадиновић
Дејан Шабић
Географија 2 - Уџбеник географије за други разред гимназије, Логос, 2014
Биологија Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић Биологија за други разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике - Београд, 2012
Математика Небојша Икодиновић Математика за други разред гимназије, Klett, 2013
Физика Mирослав Шнеблић, Јовица Милисављевић ФИЗИКА за други разред гимназије, Логос, 2013
Хемија Снежана Рајић Неорганска хемија за II разред гимназије природно-математичког и општег смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке, Завод за уџбеника КБ 22088, 2013
Рачунарство и информатика Филип Марић
Срђан Трајковић
Душко Трифуновић
Иван Кљајић
Оливера Грачанин
Информатика 2, Klett, 2015
Музичка култура Томислав Братић
Миливоје Драгутиновић
Музичка култура за средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства-Београд, 2005
Ликовна култура Видосава Галовић, Бранка Гостовић Ликовна култура за гимназије и стручне школе, Завод за уџбенике, 2013

 

Други разред, гимназијски друштвено-језички смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност Ана Стишовић Миловановић, и Вукосава Живковић Читанка за други разред гимназија и средњих школа, Едука, Београд, 2019.
Српски језик и књижевност Миодраг Павловић; Весна Ломпар; А.Антић "Граматика за други разред гимназија и средњих стручних школа", "Klett", Београд, 2016
Енглески језик (1. страни језик) Tim Falla and Paul A Davies Solutions Pre Intermediate, Oxford University Press, 2013
Руски језик (2. страни језик) (изборни) Предраг Пипер, Вучина Раичевић Руски језик за други разред средње школе, други страни језик – друга година учења, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2015
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђ. Мота, В. Николовски, Л. Ракићевић, Б. Ћвиковска, О. Вомачкова Direkt 2, уџбеник и радна свеска; Немачки за други разред гимназија и средњих стручних школа; шеста година учења, Klett, 2012
Латински језик Марјанца Пакиж, Тања Киселички Ваш, Милица Кисић Латински језик II, за II разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2012
Психологија Биљана Милојевић Апостоловић Психологија, Логос, 2012
Историја Катарина Митровић Историја за други разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2016
Географија Снежана Вујадиновић
Дејан Шабић
Географија 2 - Уџбеник географије за други разред гимназије, Логос, 2014
Биологија Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић, Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић, Биологија за други разред гимназије друштвено-језчког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2003
Математика Небојша Икодиновић Математика за други разред гимназије, Klett, 2013
Физика Mирослав Шнеблић, Јовица Милисављевић ФИЗИКА за други разред гимназије, Логос, 2013
Хемија Рајић Снежана НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА за 2. разред С.Ш., Завод за уџбенике, Београд
Рачунарство и информатика Филип Марић, Душко Трифуновић, Срђан Трајковић,Иван Кљајић, Оливера Грачанин Информатика Уџбеник за други разред гимназије, Klett, 2015
Ликовна култура Лидија Жупанић Шуица Ликовна култура 2, уџбеник за другу годину гимназије друштвено-језичког смера и специјалозовано-филолошка одељења, Klett, 2014
Музичка култура Драгутиновић Миливоје и Братић Томислав Музичка култура за средње школе; Завод за уџбенике, Београд,

 

Трећи разред гимназије – општи смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност Весна Ломпар, Александра Антић Граматика за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Издавачка кућа "Klett", 2015
Српски језик и књижевност Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ Читанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Издавачка кућа "Klett", 2015
Енглески језик (1. страни језик) Tim Falla and Paul A Davies Solutions Intermediate, Oxford University Press, 2012
Руски језик (2. страни језик) (изборни) Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев Руски језик за трећи разред средње школе, други страни језик – трећа година учења, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2011
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђорђо Мота... (и др.) Direkt 3: уџбеник и радна свеска: немачки језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школа: седма година учења, Klett, 2012
Филозофија Др Михаило Марковић Логика за III разред гимназије и правно-биротехничке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003
Историја Драгомир Бонџић, Коста Николић Историја за трећи разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2014
Географија Винко Ковачевић
Босиљка Младеновић Кљајић
Географија 3 - Уџбеник за трећи разред гимназије, Klett, 2015
Биологија Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић Биологија за трећи разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике, Београд, 2012
Математика Јован кечкић Математика, Завод за уџбенике Београд, 2000
Физика Наташа Каделбург и Коста Панић Физика 3 - Уџбеник за 3. разред гимназије, KRUG, 2015
Хемија Александра Стојиљковић Хемија за III гимназије природно-математичког смера, медицинске, ветеринарске и школе за негу лепоте, Завод за уџбенике КБ 654086, 2013
Рачунарство и информатика Филип Марић Информатика Уџбеник за трећи разред гимназије, Klett, 2016

 

Трећи разред гимназије - друштвено језички смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност А.Бајић; М.Павловић; З.Мркаљ; В.Ломпар; А:Антић "Читанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа"; "Граматика за трећи разред гимназија и средњих стручних школа"трћи, "Klett", Београд, 2016
Енглески језик (1. страни језик) Tim Falla, Paul A. Davies, Jane Hudson Solutions, Intermediate and Upper-Intermediate, Student's Book, Workbook, Oxford, University Press, 2012
Руски језик (2. страни језик) (изборни) Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев Руски језик за трећи разред средње школе, други страни језик – трећа година учења, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2011
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђорђо Мота... (и др.) Direkt 3: уџбеник и радна свеска: немачки језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школа: седма година учења, Klett, 2012
Филозофија Др Михаило Марковић Логика за III разред гимназије и правно-биротехничке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003
Историја Драгомир Бонџић, Коста Николић Историја за трећи разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2014
Географија Винко Ковачевић
Босиљка Младеновић Кљајић
Географија 3 - Уџбеник за трећи разред гимназије, Klett, 2015
Биологија Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Драгана Цветковић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Биологија за трећи разред гимназије друштвено-језчког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2004
Математика Јован Д. Кечкић МАТЕМАТИКА са збирком задатака за трећи разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998
Физика Драгољуб Белић, Марина Радојевић Физика за трећи разред гимназије, Клет, 2015
Рачунарство и информатика Филип Марић Информатика Уџбеник за трећи разред гимназије, Klett, 2016
Музичка култура Томислав Братић
Миливоје Драгутиновић
Музичка култура за средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства-Београд, 2005
Ликовна култура Лидија Жупанић Шуица Ликовна култура 3, уџбеник за трећу годину гимназије друштвено-језичког смера и специјалозовано-филолошка одељења, Klett, 2013

 

Четврти разред гимназије – општи смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност Весна Ломпар, Александра Антић Граматика - уџбеник за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Klett, 2012
Српски језик и књижевност Љиљана Бајић, Миодраг павловић, Зона Мркаљ Читанка - уџбеник за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Klett, 2012
Енглески језик (1. страни језик) Tim Falla and Paul A Davies Solutions Upper Intermediate, Oxford University Press, 2013
Руски језик (2. страни језик) (изборни) Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев Руски језик за четврти разред средње школе, други страни језик – четврта година учења, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2013
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђорђо Мота... (и др.) Direkt 4: уџбеник и радна свеска: немачки језик за четврти разред гимназије и средњих стручних школа, Klett, 2012
Устав и права грађана Владимир Ђурић Устав и права грађана, Логос, 2018
Социологија Милена Станојевић, Владимир Вулетић Социологија, Логос, Klett, 2018
Филозофија Миле Савић
Владимир Н. Цветковић
Ненад Цекић
Филозофија за IV разред гимназије и стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003
Историја Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2010
Биологија Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић Биологија за четврти разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике, Београд, 2016
Математика Обрадовић ,Георгијевић Математика за четврти разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2003
Физика Наташа Чалуковић Физика 4 - Уџбеник за 4. разред гимназије, KRUG, 2015
Хемија Петровић јулијана Велимировић Смиљана (Петар) Хемија за IV разред гимназије, Завод за уџбенике КБ 24182, 2012
Рачунарство и информатика Филип Марић, Весна Маринковић Рачунарство и информатика за IV разред гимназије, Klett, 2017

 

Четврти разред гимназије – друштвено језички смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност Весна Ломпар, Александра Антић Граматика за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Издавачка кућа "Klett", 2016
Српски језик и књижевност Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ Читанка за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Издавачка кућа "Klett", 2016
Енглески језик (1. страни језик) Tim Falla, Paul a. Davies, Meredith Levy, Andrew Jurascheck, Amanda Begg Solutions, Upper-Intermediate, Student's Book, Workbook, Oxford, University Press, 2012
Руски језик (2. страни језик) (изборни) Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев Руски језик за четврти разред средње школе, други страни језик – четврта година учења, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2013
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђорђо Мота... (и др.) Direkt 4: уџбеник и радна свеска: немачки језик за четврти разред гимназије и средњих стручних школа, Klett, 2012
Устав и права грађана Владимир Ђурић Устав и права грађана, Логос, 2018
Социологија Милена Станојевић, Владимир Вулетић Социологија, Логос, Klett, 2018
Филозофија Миле Савић
Владимир Н. Цветковић
Ненад Цекић
Филозофија за IV разред гимназије и стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003
Историја Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2010
Математика Обрадовић ,Георгијевић Математика за четврти разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2003
Физика наташа Чалуковић Физика 4- уџбеник за 4. разред гимназије, КРУГ Београд, 2013
Рачунарство и информатика Филип Марић, Весна Маринковић Рачунарство и информатика за IV разред гимназије, Klett, 2017
Музичка култура Томислав Братић
Миливоје Драгутиновић
Музичка култура за средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства-Београд, 2005
Ликовна култура Лидија Жупанић Шуица Ликовна култура 4, уџбеник за четврту годину гимназије друштвено-језичког смера и специјалозовано-филолошка одељења, Klett, 2014

 

Прва година Економски техничари

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност

Читанка: Ана Стишовић Миловановић,  Оливера Радуловић и Вукосава Живковић


Граматика: Весна Ломпар

"Читанка за први разред гимназија и средњих школа" Едука, Београд 2019.;


"Граматика за први разред гимназије и стручних школа", "Klett", Београд, 2012

Енглески језик (1. страни језик) Stuart McKinlay, Bob Hastings Success, pre-intermediate, Longman, Akronolo, 2007
Историја Драгољуб М. Кочић Историја за I разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, 2016
Екологија Пауновић-Штерменски Јелена,  Стевановић Бранка, Маринковић Драгослав БИОЛОГИЈА ЕКОЛОГИЈА за 1. разред економске школе, Завод за уџбенике
Математика Радивоје Деспотовић, Ратко Тошић, Бранимир Шешеља Математика 1, уџбеник за први разред средње школе, Завод за уџбенике
Хемија Радивој Николајевић Хемија за 1 разред економске школе,  Завод за уџбенике
Рачунарство и информатика Мирсад Имамовић Рачунарство и информатика, Завод ѕа уџбенике Београд, 2014
Основи економије Стеван Деватаковић Основи економије - за први разред економске школе,, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2014
Пословна економија Божидар Ставрић, Благоје пауновић, Петар С. Бојовић Пословна економија за први разред економске школе, Завод за уџбенике Београд, 2016
Рачуноводство Вера Познанић Леко Рачуноводство, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005
Савремена пословна кореспонденција Мирослава Грујић, Милена Стегеншек, Елизабета Шарковић Савремена пословна кореспонденција за први разред економске школе, Завод за уџбенике, Београд, 2014

 

 Друга година Економски техничари

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност Весна Ломпар, Александра Антић Граматика за други разред гимназија и средњих стручних школа, Издавачка кућа "Klett", 2014
Српски језик и књижевност Ана Стишовић Миловановић, и Вукосава Живковић Читанка за други разред гимназија и средњих школа, Едука 2019.
Енглески језик Rod Fricker Success, Pre-Intermediate, Intermediate, Students' Book, Workbook, Pearson, Longman, 2007
Историја Иван М. Бецић Историја за I I разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, 2016
Математика Г. Војводић, Р. Деспотовић, В. Петровић, Р. Тошић, Б. Шешеља Математика за 2. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 1990
Основи економије Драгољуб Драгишић, Богдан Илић, Бранко Медојевић, Милован Павловић Основи економије - за други разред економске школе,, Основи економије - за други разред економске школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2014, 2014
Пословна економија Светлана Кисић, Мира Павловић Пословна економија за други разред економске школе, Завод за уџбенике Београд, 2008
Рачуноводство Вера Познанић Леко, Јасмина Мугоша, Катица Станисављевић Дулијан, Валентина Малешевић Збирка задатака из рачуноводства, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007
Рачуноводство Вера Познанић Леко Рачуноводство, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007
Савремена пословна кореспонденција Елизабета Шарковић, Мирослава Грујић, Милена Стегеншек Савремена пословна кореспонденција за други разред економске школе, Завод за уџбенике, Београд, 2014
Комерцијално познавање робе Мила К. Јанчетовић Комерцијално познавање робе, Завод за уџбенике КБ 22668, 2013
Економска географија Емилија Манић Економска географија - уџбеник за 2. разред економске школе, Data Status, 2016

 

Економски техничари трећа година

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ Читанка - уџбеник за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Klett, 2012
Српски језик и књижевност Весна Ломпар, Александра Антић Граматика - уџбеник за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Klett, 2012
Енглески језик (1. страни језик) Stuart McKinlay, Bob Hastings, Jane Comyns Carr, Rod Fricker Success, Intermediat and Upper-Intermediate, Students' Book, Workbook, Pearson, Longman, 2007
Социологија Милена Станојевић, Владимир Вулетић Социологија, Логос, Klett, 2018
Математика Б. Милошевић, М. Ивовић, Р. Ненадовић, К. Симић Математика са збирком задатака за 3. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2010
Основи економије Стеван Деветаковић, Биљана Јовановић-Гавриловић, Гојко Рикаловић Основи економије, Основи економије - за трећи разред економске школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд., 2014
Пословна економија Ђорђе Калачанин, Драган Лончар Пословна економија за трећи разред економске школе, Дата статус, 2013
Рачуноводство Валентина Малешевић Збирка тестова и задатака са решењима из рачуноводства, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007
Рачуноводство Вера Познанић Леко Рачуноводство, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007
Пословна информатика Драган Маринчић Пословна информатика за трћи разред економске школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2011
Статистика Милена Жижић, Марија Видић, Милан Вукосављевић Статистика - за трећи и четврти разред економске школе, Завод за уџбенике, Београд, 2014
Статистика Милева Жижић, Марија Видић, Милан Вукосављевић Статистика, Статистика - збирка задатака са решењима, Завод за уџбенике - Београд., 2014
Уставно и привредно право Др Невенка Суботић-Константиновић
Босиљка Мијатовић
Право за 3. разред економске школе, Завод За уџбенике , Београд, 2007
Уставно и привредно право Невенка Суботић-КонстантиновИЋ
Босиљка Мијатовић
Право за III разред економмске школе, Завод за уџбенике Београд, 2007
Монетарна економија и банкарство Никола Фабрис Монетарна економија и банкарство за трећи разред економске школе, Дата статус, 2013

 

Економски смер- четврта година

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност Љ.Бајић; М.Павловић; З.Мркаљ; В.Ломпар; А.Антић "Читанка за четврти разред гимназија и средњих стручних школа"; "Граматика за четврти разред гимназија и средњих стручних школа"трћи, "Klett", Београд, 2016
Енглески језик (1. страни језик) Stuart McKinlay, Bob Hastings Success, Upper Intermediate, Longman, Akronolo, 2007
Математика Р. Вучићевић, М. Ђорђевић, М. Лазић Математика са збирком задатака за 4. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2010
Маркетинг Хасан Ханић, Стипе Ловрета Маркетинг за четврти разред економске и трговинске школе, Завод за уџбенике Београд, 2008
Монетарна економија и банкарство А. Живковић, Б. Крстић, П. Бојовић Монетарна економија и банкарство за четврти разред економске школе, Завод за уџбенике Београд, 2011
Основи економије Милорад Унковић Основи економије - међународна трговина, Завод за уџбенике, Београд, 2014
Пословна економија Б. Ставрић, Б. Пауновић Пословна економија за четврти разред економске школе, Завод за уџбенике Београд, 2015
Пословна информатика Драган Маринчић Пословна информатика 4, Завод ѕа уџбенике Београд, 2011
Рачуноводство Валентина Малешевић, Вера Коџо Збирка тестова и задатака са решењима из рачуноводства, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005
Рачуноводство Вера Познанић Леко Рачуноводство, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005
Статистика Милева Жижић, Марија Видић, Милан Вукосавњевић Статистика зѕ 3 и 4 разред средње школе, Завод за уџбенике Београд, 2011
Уставно и привредно право Др Невенка Суботић- Константиновић
Босиљка Мијатовић
Право за 4. разред економске школе, Завод За уџбенике , Београд, 2008
Монетарна економија и банкарство А. ЖИВКОВИЋ, Б. КРСТИЋ, П. БОЈОВИЋ МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО за четврти разред економске школе, Завод за уџбенике
033861
No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30