Списак уџбеника

Први разред, гимназијски општи смер

Предмет Aутори назив, издавач, год. издања
Српски језик и књижевност

Читанка: Ана Стишовић Миловановић,  Оливера Радуловић и Вукосава Живковић


Удџбеник: Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић

"Читанка за први разред гимназија и средњих школа" Едука, Београд 2019.;


„СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“,   ЕДУКА, БЕОГРАД, 2014.

Енглески језик Tim Falla, Paul A Davies 3rd, edition Pre-Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press (prva polovina knjige)
Руски Предраг Пипер, Марина Петковић, Вучина Раичевић „Руски језик за први разред средње школе, други страни језик – прва година учења”, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012.
Немачки Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић Direkt 1: уџбеник и радна свеска: немачки језик за први разред гимназије: пета година учења, Klett
Латински Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић Латински језик за I разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд 2004-2013
Историја Немања Вујчић Историја: са одабраним историјским изворима за први разред гимназије, Фреска.
Биологија Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић Биологија за први разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике, Београд,
Географија Дејан Шабић, Рајко Галић и Снежана Вујадиновић Географија 1 уџбеник за први разред гимназије - Дејан Шабић, Рајко Галић и Снежана Вујадиновић, „НОВИ  ЛОГОС“
Математика

Уџбеник: Миличић, Стојановић, Каделбург, Боричић

Збирка: Ивановић, Огњановић

МАТЕМАТИКА за 1.разред средње школе, Завод за уџбенике.

Математика збирка задатака и тестова за 1.разред гимназија и техничких школа, Круг

Физика Наташа Чалуковић Физика 1 - Уџбеник за 1. разред гимназије, KRUG, 2015
Хемија Татјана Недељковић Хемија 1 - уџбеник за први разред гимназије - НОВО ИЗДАЊЕ Логос (Нови Логос)
Информатика Филип Марић Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије, НОВО ИЗДАЊЕ,  Клетт
Музичко Томислав Братић
Миливоје Драгутиновић
Музичка култура за средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства-Београд, 2005
Ликовно Видосава Галовић, Бранка Гостовић Ликовна култура за гимназије и стручне школе, Завод за уџбенике, 2013

Први разред, гимназијски друштвено - језички смер

Предмет Aутори назив, издавач, год. издања
Српски језик и књижевност

Читанка: Ана Стишовић Миловановић,  Оливера Радуловић и Вукосава Живковић


Удџбеник: Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић

"Читанка за први разред гимназија и средњих школа" Едука, Београд 2019.;


„СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2014.

Енглески језик Tim Falla, Paul A Davies Solutions, 3rd, edition Pre-Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press
Руски Предраг Пипер, Марина Петковић, Вучина Раичевић „Руски језик за први разред средње школе, други страни језик – прва година учења”, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012.
Немачки Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић Direkt 1: уџбеник и радна свеска: немачки језик за први разред гимназије: пета година учења, Klett
Латински Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић Латински језик за I разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд 2004-2013
Историја Немања Вујчић Историја: са одабраним историјским изворима за први разред гимназије, Фреска.
Биологија Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић Биологија за први разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике, Београд
Географија Дејан Шабић, Рајко Галић и Снежана Вујадиновић, Географија 1 уџбеник за први разред гимназије - Дејан Шабић, Рајко Галић и Снежана Вујадиновић, „НОВИ  ЛОГОС“
Математика

Књига: Миличић, Стојановић, Каделбург, Боричић

Збирка: Ивановић, Огњановић

МАТЕМАТИКА за 1.разред средње школе, Завод за уџбенике.

Математика збирка задатака и тестова за 1.разред гимназија и техничких школа, Круг

Физика Наташа Чалуковић Физика 1 - Уџбеник за 1. разред гимназије, KRUG, 2015
Хемија Татјана Недељковић Хемија 1 - уџбеник за први разред гимназије - НОВО ИЗДАЊЕ Логос (Нови Логос)
Информатика Филип Марић Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије, НОВО ИЗДАЊЕ,  Клетт
Музичко Томислав Братић
Миливоје Драгутиновић
Музичка култура за средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства-Београд, 2005
Ликовно Марина Чудов Ликовна култура1, уџбеник за прву годину гимназије друштвено-језичког смера и специјалозовано-филолошка одељења, Klett, 201.

Други разред гимназија – општи смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност Ана Стишовић Миловановић, и Вукосава Живковић Читанка за други разред гимназија и средњих школа, Едука 2019.
Српски језик и књижевност Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић „СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2014.
Енглески језик Tim Falla, Paul A. Davies Solutions, 3rd, edition Pre-Intermediate, Students' Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press (druga polovina knjige)
Руски језик (2. страни језик) (изборни) Предраг Пипер, Вучина Раичевић Руски језик за други разред средње школе, други страни језик – друга година учења, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2015
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова Директ 2, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за други разред гимназија и средњих стручних школа, Klett, 2012
Латински језик Марјанца Пакиж, Тања Киселићки-Ваш, Милица Кисић Латински језик за II разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2002 - 2012
Психологија Биљана Милојевић Апостоловић Психологија, Логос, 2012
Историја Радивоје Радић, Весна Рашковић Историја за други разред општег и друштвено-језичког смера, Фреска.
Географија Снежана Вујадиновић
Дејан Шабић
Географија 2 уџбеник за други  разред гимназије  „НОВИ  ЛОГОС“
Математика

Уџбеник: Г. Војводић, Р. Деспотовић, В. Петровић, Р. Тошић, Б. Шешеља

Збирка: Ивановић, Огњановић,  

Математика за 2. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд,

Математика збирка задатака и тестова за 2.разред гимназија и техничких школа, Круг

Физика Mирослав Шнеблић, Јовица Милисављевић ФИЗИКА за други разред гимназије, Логос, 2013
Хемија Снежана Рајић Хемија 2, НОВО ИЗДАЊЕ, Логос (Нови Логос)
Рачунарство и информатика Филип Марић Рачунарство и информатика 2 - уџбеник за други разред гимназије НОВО ИЗДАЊЕ , Клетт
Музичка култура Томислав Братић
Миливоје Драгутиновић
Музичка култура за средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства-Београд, 2005
Ликовна култура Видосава Галовић, Бранка Гостовић Ликовна култура за гимназије и стручне школе, Завод за уџбенике, 2013

Други разред, гимназијски друштвено-језички смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност Ана Стишовић Миловановић, и Вукосава Живковић Читанка за други разред гимназија и средњих школа, Едука, Београд, 2019.
Српски језик и књижевност Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић " СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2014.
Енглески језик (1. страни језик) Tim Falla and Paul A Davies Solutions, 3rd, edition (Pre-Intermediate, Students' Book and Workbook-završavamo u I polugodištu i nastavljamo sa) Solutions, 3rd, edition Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press
Руски језик (2. страни језик) (изборни) Предраг Пипер, Вучина Раичевић Руски језик за други разред средње школе, други страни језик – друга година учења, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2015
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђ. Мота, В. Николовски, Л. Ракићевић, Б. Ћвиковска, О. Вомачкова Direkt 2, уџбеник и радна свеска; Немачки за други разред гимназија и средњих стручних школа; Klett, 2012
Латински језик Марјанца Пакиж, Тања Киселички Ваш, Милица Кисић Латински језик II, за II разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2002 – 2012.
Психологија Биљана Милојевић Апостоловић Психологија, Логос, 2012
Историја Радивоје Радић, Весна Рашковић Историја за други разред општег и друштвено-језичког смера, Фреска.
Географија Снежана Вујадиновић
Дејан Шабић
Географија 2 уџбеник за други  разред гимназије „НОВИ  ЛОГОС“
Математика

Уџбеник: Г. Војводић, Р. Деспотовић, В. Петровић, Р. Тошић, Б. Шешеља

Збирка: Ивановић, Огњановић,  

Математика за 2. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд

Математика збирка задатака и тестова за 2.разред гимназија и техничких школа, Круг

Физика Mирослав Шнеблић, Јовица Милисављевић ФИЗИКА за други разред гимназије, Логос, 2013
Рачунарство и информатика Филип Марић Рачунарство и информатика 2 - уџбеник за други разред гимназије НОВО ИЗДАЊЕ , Клетт
Ликовна култура Лидија Жупанић Шуица Ликовна култура 2, уџбеник за другу годину гимназије друштвено-језичког смера и специјалозовано-филолошка одељења, Klett, 2014
Музичка култура Драгутиновић Миливоје и Братић Томислав Музичка култура за средње школе; Завод за уџбенике, Београд,

Трећи разред гимназије – општи смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност др О. Радуловић и Ј. Журић „ЧИТАНКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2017.
Српски језик и књижевност др Д. Кликовац „СРПСКИ ЈЕЗИК - ЗА 3. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2015.
Енглески језик (1. страни језик) Tim Falla and Paul A Davies Solutions, 3rd, edition Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press (prva polovina knjige)
Руски језик (2. страни језик) (изборни) Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреја Тарасјев, „Руски језик за трећи разред средње школе, други страни језик – трећа година учења”, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2011.
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђорђо Мота, Весна Николовски, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова Директ 3, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа"; Ђорђо Мота, Весна Николовски, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова; Клет, 2012.
Филозофија Др Михаило Марковић Логика за III разред гимназије и правно-биротехничке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003
Историја Драгомир Бонџић, Коста Николић Историја за трећи разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2014
Географија Винко Ковачевић
Босиљка Младеновић Кљајић
Географија 3 - Уџбеник за трећи разред гимназије, Klett, 2015
Математика

Уџбеник: Јован кечкић

Збирка: Ивановић, Огњановић

Математика, Завод за уџбенике Београд, 2000

Математика збирка задатака и тестова за 3.разред гимназија и техничких школа, Круг

Физика Наташа Каделбург и Коста Панић Физика 3 - Уџбеник за 3. разред гимназије, KRUG, 2015
Хемија Татјана Недељковић Органска хемија 3, Логос (Нови Логос)
Рачунарство и информатика Филип Марић Информатика Уџбеник за трећи разред гимназије, Klett

Трећи разред гимназије - друштвено језички смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност др О. Радуловић и Ј. Журић „ЧИТАНКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2017.
Српски језик и књижевност др Д. Кликовац „СРПСКИ ЈЕЗИК - ЗА 3. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2015.
Енглески језик (1. страни језик) Tim Falla, Paul A. Davies, Jane Hudson Solutions, 3rd, edition Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press
Руски језик (2. страни језик) (изборни) Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреја Тарасјев, „Руски језик за трећи разред средње школе, други страни језик – трећа година учења”, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2011.
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђорђо Мота... (и др.) Директ 3, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа"; Ђорђо Мота, Весна Николовски, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова; Клет, 2012.
Филозофија Др Михаило Марковић Логика за III разред гимназије и правно-биротехничке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003
Историја Драгомир Бонџић, Коста Николић Историја за трећи разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2014
Географија Винко Ковачевић
Босиљка Младеновић Кљајић
Географија 3 - Уџбеник за трећи разред гимназије, Klett, 2015
Математика

Уџбеник: Јован Кечкић

Збирка: Ивановић, Огњановић

Математика, Завод за уџбенике Београд, 

Математика збирка задатака и тестова за 3.разред гимназија и техничких школа, Круг

Физика Драгољуб Белић, Марина Радојевић Физика за трећи разред гимназије, Клет, 2015
Рачунарство и информатика Филип Марић Информатика Уџбеник за трећи разред гимназије, Klett, 
Музичка култура Томислав Братић
Миливоје Драгутиновић
Музичка култура за средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства-Београд, 2005
Ликовна култура Лидија Жупанић Шуица Ликовна култура 3, уџбеник за трећу годину гимназије друштвено-језичког смера и специјалозовано-филолошка одељења, Klett, 2013

Четврти разред гимназије – општи смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност др Оливерa Радуловић „ЧИТАНКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2018.
Српски језик и књижевност др Душка Кликовац, „ГРАМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД
Енглески језик (1. страни језик) Tim Falla and Paul A Davies Solutions, 3rd, edition Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press (druga polovina knjige)
Руски језик (2. страни језик) (изборни) Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев „Руски језик за четврти разред средње школе, други страни језик – четврта година учења”, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2013.
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђорђо Мота... (и др.) "Директ 4, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа"; Ђорђо Мота; Клет, 2012.
Устав и права грађана Владимир Ђурић Устав и права грађана, Логос, 2018
Социологија Милена Станојевић, Владимир Вулетић Социологија, Логос, Klett, 2018
Филозофија Миле Савић
Владимир Н. Цветковић
Ненад Цекић
Филозофија за IV разред гимназије и стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003
Историја Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2010
Биологија Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић Биологија за четврти разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике, Београд
Математика

Уџбеник: Обрадовић ,Георгијевић

Збирка: Ивановић, Огњановић

Математика за четврти разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 

Математика збирка задатака и тестова за 4.разред гимназија и техничких школа, Круг

Физика Наташа Чалуковић Физика 4 - Уџбеник за 4. разред гимназије, KRUG, 2015
Хемија Петровић јулијана Велимировић Смиљана (Петар) Хемија за IV разред гимназије, Завод за уџбенике КБ 24182, 2012
Рачунарство и информатика Филип Марић, Весна Маринковић Рачунарство и информатика 4, уџбеник за четврти разред гимназије, Клетт

Четврти разред гимназије – друштвено језички смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност др Оливерa Радуловић „ЧИТАНКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2018.
Српски језик и књижевност др Душка Кликовац, „ГРАМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД
Енглески језик (1. страни језик) Tim Falla, Paul a. Davies Solutions, 3rd, edition Upper-Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press
Руски језик (2. страни језик) (изборни) Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев „Руски језик за четврти разред средње школе, други страни језик – четврта година учења”, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2013.
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђорђо Мота "Директ 4, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа"; Ђорђо Мота; Клет, 2012.
Устав и права грађана Владимир Ђурић Устав и права грађана, Логос, 2018
Социологија Милена Станојевић, Владимир Вулетић Социологија, Логос, Klett, 2018
Филозофија Миле Савић
Владимир Н. Цветковић
Ненад Цекић
Филозофија за IV разред гимназије и стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003
Историја Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2010
Математика

Уџбеник: Обрадовић ,Георгијевић

Збирка: Ивановић, Огњановић

Математика за четврти разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 

Математика збирка задатака и тестова за 4.разред гимназија и техничких школа, Круг

Физика наташа Чалуковић Физика 4- уџбеник за 4. разред гимназије, КРУГ Београд, 2013
Рачунарство и информатика Филип Марић, Весна Маринковић Рачунарство и информатика 4, уџбеник за четврти разред гимназије, Клетт
Музичка култура Томислав Братић
Миливоје Драгутиновић
Музичка култура за средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства-Београд, 2005
Ликовна култура Лидија Жупанић Шуица Ликовна култура 4, уџбеник за четврту годину гимназије друштвено-језичког смера и специјалозовано-филолошка одељења, Klett, 2014

Прва година Економски техничари

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност

Читанка: Ана Стишовић Миловановић,  Оливера Радуловић и Вукосава Живковић


Удџбеник: Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић

"Читанка за први разред гимназија и средњих школа" Едука, Београд 2019.;


„СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2014.

Енглески језик (1. страни језик) Katarina Kovačević, Gordana Marković Improving English I, Katarina Kovačević, Gordana Marković, Zavod za udžbenike Beograd, (2015.-2019.)
Историја Драгољуб М. Кочић Историја за I разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, 2016
Екологија Пауновић-Штерменски Јелена,  Стевановић Бранка, Маринковић Драгослав БИОЛОГИЈА ЕКОЛОГИЈА за 1. разред економске школе, Завод за уџбенике
Математика

Уџбеник: Миличић, Стојановић, Каделбург, Боричић

Збирка: Ивановић, Огњановић

МАТЕМАТИКА за 1.разред средње школе, Завод за уџбенике

Математика збирка задатака и тестова за 1.разред гимназија и техничких школа, Круг

Хемија Радивој Николајевић Хемија за 1 разред економске школе,  Завод за уџбенике
Пословна економија (У првој и у другој години се користе иста два уџбеника)

Божидар Ставрић, Благоје пауновић, Петар С. Бојовић

Светлана Кисић, Мира Павловић

Пословна економија за први разред економске школе, Завод за уџбенике Београд, 2016

Пословна економија за први разред економске школе, Завод за уџбенике Београд, 2016

Економска географија Емилија Манић Економска географија - уџбеник за 2. разред економске школе, Data Status, 2016

 Друга година Економски техничари

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић „СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2014.
Српски језик и књижевност Ана Стишовић Миловановић, и Вукосава Живковић Читанка за други разред гимназија и средњих школа, Едука 2019.
Енглески језик Katarina Kovačević, Gordana Marković Improving English II, Katarina Kovačević, Gordana Marković, Zavod za udžbenike Beograd, (2015.-2019.) Business Builder, Paul Emmerson, MACMILLAN
Историја Иван М. Бецић Историја за I I разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, 2016
Математика Г. Војводић, Р. Деспотовић, В. Петровић, Р. Тошић, Б. Шешеља Математика за 2. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд,
Maтематика Ивановић, Огњановић,   Математика збирка задатака и тестова за 2.разред гимназија и техничких школа, Круг
Пословна економија (У првој и у другој години се користе иста два уџбеника)

Светлана Кисић, Мира Павловић

Божидар Ставрић, Благоје пауновић, Петар С. Бојовић

Пословна економија за други разред економске школе, Завод за уџбенике Београд, 2008

Пословна економија за први разред економске школе, Завод за уџбенике Београд, 2016

Комерцијално познавање робе Мила К. Јанчетовић Комерцијално познавање робе, Завод за уџбенике КБ 22668, 2013
Ликовна култура Видосава Галовић и Бранка Гостовић, Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, Завод за уџбенике

Економски техничари трећа година

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност др О. Радуловић и Ј. Журић „ЧИТАНКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2017.
Српски језик и књижевност др Д. Кликовац „СРПСКИ ЈЕЗИК - ЗА 3. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2015.
Енглески језик (1. страни језик) Katarina Kovačević, Gordana Marković Improving English III, Katarina Kovačević, Gordana Marković, Zavod za udžbenike Beograd, (2015.-2019.)
Социологија Милена Станојевић, Владимир Вулетић Социологија, Логос, Klett, 2018
Математика

Уџбеник: Јован Кечкић

Звбирка: Ивановић, Огњановић

Математика, Завод за уџбенике Београд, 

Математика збирка задатака и тестова за 3.разред гимназија и техничких школа, Круг

Основи економије Стеван Деветаковић, Биљана Јовановић-Гавриловић, Гојко Рикаловић Основи економије, Основи економије - за трећи разред економске школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.
Пословна економија Божидар Ставрић и Благоје Пауновић Пословна економија – аутори Божидар Ставрић и Благоје Пауновић, издавач Завод за уџбенике, Београд
Рачуноводство Валентина Малешевић Збирка тестова и задатака са решењима из рачуноводства, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,
Рачуноводство Вера Познанић Леко Рачуноводство, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Статистика Милена Жижић, Марија Видић, Милан Вукосављевић Статистика - за трећи и четврти разред економске школе, Завод за уџбенике, Београд
Статистика Милева Жижић, Марија Видић, Милан Вукосављевић Статистика, Статистика - збирка задатака са решењима, Завод за уџбенике - Београд.
Уставно и привредно право Др Невенка Суботић-Константиновић
Босиљка Мијатовић
Право за 3. разред економске школе, Завод За уџбенике , Београд
Монетарна економија и банкарство Александар Живковић, Жарко Ристић и Ружица Ђорђевић Монетарна економија – аутори Александар Живковић, Жарко Ристић и Ружица Ђорђевић, издавач Завод за уџбенике, Београд

Економски смер- четврта година

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност др Оливерa Радуловић „ЧИТАНКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2018.
Српски језик и књижевност др Душка Кликовац, „ГРАМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД
Енглески језик (1. страни језик)   Success Upper-Intermediate, Students' Book and Workbook, Comyns Carr Parsons, Pearson Longman/
Математика

Уџбеник: Обрадовић ,Георгијевић

Збирка: Ивановић, Огњановић

Математика за четврти разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 

Математика збирка задатака и тестова за 4.разред гимназија и техничких школа, Круг

Маркетинг Хасан Ханић, Стипе Ловрета Маркетинг за четврти разред економске и трговинске школе, Завод за уџбенике Београд
Монетарна економија и банкарство А. Живковић, Б. Крстић, П. Бојовић Монетарна економија и банкарство за четврти разред економске школе, Завод за уџбенике Београд
Основи економије Милорад Унковић Основи економије - међународна трговина, Завод за уџбенике, Београд
Пословна економија Б. Ставрић, Б. Пауновић Пословна економија за четврти разред економске школе, Завод за уџбенике Београд, 2015
Рачуноводство Валентина Малешевић, Вера Коџо Збирка тестова и задатака са решењима из рачуноводства, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Рачуноводство Вера Познанић Леко Рачуноводство, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Уставно и привредно право Др Невенка Суботић- Константиновић
Босиљка Мијатовић
Право за 4. разред економске школе, Завод За уџбенике , Београд
Монетарна економија и банкарство А. ЖИВКОВИЋ, Б. КРСТИЋ, П. БОЈОВИЋ МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО за четврти разред економске школе, Завод за уџбенике


google classroom

mojaskolaplaneta

moja skola gov rs

ILUSTRACIJA 2  sačuvaj bliskost,drži odstojanje 01

101859

facebook

YTLogo old new animation.0

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31