Списак уџбеника

Први разред гимназијa - општи смер

Предмет Aутори Назив, издавач, година издања
Српски језик и књижевност

Читанка: Ана Стишовић Миловановић,  Оливера Радуловић и Вукосава Живковић


Удџбеник: Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић

"Читанка за први разред гимназија и средњих школа" Едука, Београд 2019.;


„СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“,   ЕДУКА, БЕОГРАД, 2019.

Енглески језик Tim Falla, Paul A Davies 3rd, edition Pre-Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press (prva polovina knjige)

Руски                      КБ 21035

 

Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић До встречи в России, уџбеник и радна свеска са ЦД за први разред гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2020.
Немачки Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић Direkt 1: уџбеник и радна свеска: немачки језик за први разред гимназије: пета година учења, Klett, последње издање
Латински Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић Латински језик за I разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд2019.
Историја Немања Вујчић Историја: уџбеник са одабраним историјским изворима за први разред гимназије, Фреска, Београд 2019.
Географија Дејан Шабић, Рајко Галић и Снежана Вујадиновић Географија 1 уџбеник за први разред гимназије - НОВИ  ЛОГОС, 2019.
Математика Срђан Огњановић и Живорад Ивановић

Математика 1 - Збирка задатака и тестова за 1. разред гимназија и техничких школа, Издавачка кућа КРУГБеоград

Физика Наташа Чалуковић Физика 1 - Kруг
Хемија Татјана Недељковић

Хемија 1 – уџбеник за први разред средње школе, Логос – 2019, Београд

Рачунарство и информатика Филип Марић Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије, НОВО ИЗДАЊЕ (2019. и касније) ,  Клетт
Музичко Александра Паладин Музичка култура за 1.разред гимназије (Логос), 2022.
Ликовно Видосава Галовић, Бранка Гостовић Ликовна култура за гимназије и стручне школе, Завод за уџбенике, 2013
Биологија Лазаревић Анита, Трифуновић Снежана, Цветковић Драгана

Биологија за први разред гимназије –Завод за уџбенике, Београд

За други и трећи разред за сада постоје само Klett-ови уџбеници које препоручују само ученицима који желе да иду на такмичење, Док их не изда и Завод, нису обавезни за све.

 

Други разред гимназија – општи смер

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност Ана Стишовић Миловановић, и Вукосава Живковић Читанка за други разред гимназија и средњих школа, Едука 2019.
Српски језик и књижевност Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић „СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2019.
Енглески језик Tim Falla, Paul A. Davies Solutions, 3rd, edition Pre-Intermediate, Students' Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press (druga polovina knjige)
Руски језик (2. страни језик) (изборни)                                КБ 22035 Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић До встречи в России 2, уџбеник и радна свеска са ЦД за други разред гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2020.
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова Директ 2, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за други разред гимназија и средњих стручних школа, Klett, последње издање
Латински Марјанца Пакиж, Борис Пендељ, М Kисић Божић, УрошРајчевић Латинскијезикза II разредгимназије, Заводзауџбенике, Београд 2020
Психологија

Биљана Милојевић Апостоловић

Невенка Јовановић

Психологија за други разред Гимназије, Логос, Београд, 2020.
Историја Радивој Радић, Весна Рашковић Историја: уџбеник са одабраним историјским изворима за други разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, Фреска, Београд 2020.
Географија Снежана Вујадиновић
Дејан Шабић
Географија 2 уџбеник за други  разред гимназије  „НОВИ  ЛОГОС“, 2020.
Математика

Срђан Огњановићи Живорад Ивановић

Математика 2 - Збирка задатака и тестова за 2. разред гимназија и техничких школа,Издавачка кућа КРУГБеоград

Физика Наташа Чалуковић ФИЗИКА 2, КРУГ
Хемија Снежана Рајић

Хемија 2 – уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, Логос, 2020, Београд

Рачунарство и информатика Филип Марић, Драган Машуловић Рачунарство и информатика 2, Уџбеник за други разред гимназије, Клет, 2020
Музичка култура Александра Паладин Музичка култура за 2.разред гимназије природно-математички смер, (Логос), 2022.
Ликовна култура Видосава Галовић, Бранка Гостовић Ликовна култура за гимназије и стручне школе, Завод за уџбенике, 2013
Биологија

Горан Милићев, Љубица Лалић, Милица Кокотовић

Биологија 2, уџбеник за други разред гимназије –,Klett – 2020, Београд

 

Трећи разред гимназије – општи смер

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност др О. Радуловић и Ј. Журић „ЧИТАНКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Српски језик и књижевност др Д. Кликовац „СРПСКИ ЈЕЗИК - ЗА 3. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Енглески језик (1. страни језик) Tim Falla and Paul A Davies Solutions, 3rd, edition Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press (prva polovina knjige)
Руски језик (2. страни језик) (изборни)                                КБ 23035 Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић До встречи в России 3, уџбеник и радна свеска са ЦД за трећи разред гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2015.
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђорђо Мота, Весна Николовски, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова Директ 3, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа"; Ђорђо Мота, Весна Николовски, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова; Клет, последње издање
Филозофија Др Михаило Марковић

Логика за 3. разред гимназије, Завод за уџбенике, 2016.

Историја Сузана Рајић, Данко Леовац Историја: уџбеник са одабраним историјским изворима за трећи разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, Фреска, Београд 2021.
Географија Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић

Географија 3 – уџбеник за трећи разред гимназије –– Нови Логос – 2021, Београд

Математика

Срђан Огњановићи Живорад Ивановић

Математика 3 - Збирка задатака и тестова за 3. разред гимназија и техничких школа, Издавачка кућа КРУГБеоград

Физика Наташа Каделбург, Коста Панић

Физика 3, КРУГ

Хемија Татјана Недељковић Органска хемија 3 – уџбеник за трећи разред средње школе , Логос – 2020, Београд
Биологија

Драган Цветановић, Ивана Лазаревић

Биологија 3, уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера - Klett – 2021, Београд
Рачунарство и информатика

Светлана Мандић,

Филип Марић

Рачунарство и информатика 3, уџбеник за трећи разред гимназије, Klett – 2021.

 

Трећи разред гимназије - друштвено језички смер

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност др О. Радуловић и Ј. Журић „ЧИТАНКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Српски језик и књижевност др Д. Кликовац „СРПСКИ ЈЕЗИК - ЗА 3. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Енглески језик (1. страни језик) Tim Falla, Paul A. Davies, Jane Hudson Solutions, 3rd, edition Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press
Руски језик (2. страни језик) (изборни)            КБ 23035 Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић До встречи в России 3, уџбеник и радна свеска са ЦД за трећи разред гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2015.
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђорђо Мота... (и др.) Директ 3, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа"; Ђорђо Мота, Весна Николовски, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова; Клет, последње издање.
Филозофија Др Михаило Марковић

Логика за 3. разред гимназије, Завод за уџбенике, 2016.

Историја Сузана Рајић, Данко Леовац Историја: уџбеник са одабраним историјским изворима за трећи разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, Фреска, Београд 2021.
Географија Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић

Географија 3 – уџбеник за трећи разред гимназије –– Нови Логос – 2021, Београд

Математика

Срђан Огњановићи Живорад Ивановић

Математика 3 - Збирка задатака и тестова за 2. разред гимназија и техничких школа, Издавачка кућа КРУГБеоград

Физика Драгољуб Белић, Марина Радојевић Физика за трећи разред гимназије, Клет, 2015
Музичка култура Соња Маринковић Музичка култура за 3.разред гимназије, друштвено-језички смер(Завод за уџбенике), 2016.
Ликовна култура Лидија Жупанић Шуица Ликовна култура 3, уџбеник за трећу годину гимназије друштвено-језичког смера и специјалозовано-филолошка одељења, Klett, 2011
Биологија

 

Четврти разред гимназије – општи смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност др Оливерa Радуловић „ЧИТАНКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Српски језик и књижевност др Душка Кликовац, „ГРАМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Енглески језик (1. страни језик) Tim Falla and Paul A Davies Solutions, 3rd, edition Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press (druga polovina knjige)
Руски језик (2. страни језик) (изборни)                                КБ 24035 Биљана Марић, Маријана Папрић, Лука Меденица До встречи в России 4, уџбеник и радна свеска са ЦД за четврти разред гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2015.
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђорђо Мота... (и др.) "Директ 4, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа"; Ђорђо Мота; Клет, последње издање
Устав и права грађана Владимир Ђурић Устав и права грађана, Логос, 2018
Социологија Владимир Вулетић Социологија, Klett, 2016
Филозофија Миле Савић
Владимир Н. Цветковић
Ненад Цекић
Филозофија за IV разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Историја

Душко Лопандић, Ратомир Миликић, Мања Милиновић

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за четврти разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, Нови Логос, Београд 2021.

Математика

Срђан Огњановићи Живорад Ивановић

Математика 4 - Збирка задатака и тестова за 4. разред гимназија и техничких школа, Издавачка кућа КРУГБеоград

Физика Наташа Чалуковић Физика 4 , KРУГ
Хемија

За 4. разред не постоји одговарајући уџбеник.

Рачунарство и информатика Нема уџбеника

 

Четврти разред гимназије – друштвено језички смер

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност др Оливерa Радуловић „ЧИТАНКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Српски језик и књижевност др Душка Кликовац, „ГРАМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Енглески језик (1. страни језик) Tim Falla, Paul a. Davies Solutions, 3rd, edition Upper-Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press
Руски језик (2. страни језик) (изборни)                                КБ 24035 Биљана Марић, Маријана Папрић, Лука Меденица До встречи в России 4, уџбеник и радна свеска са ЦД за четврти разред гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2015.
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђорђо Мота "Директ 4, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа"; Ђорђо Мота; Клет, последње издање
Устав и права грађана Владимир Ђурић Устав и права грађана, Логос, 2018
Социологија Владимир Вулетић Социологија,Klett, 2016
Филозофија Миле Савић
Владимир Н. Цветковић
Ненад Цекић
Филозофија за IV разред гимназије и стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003
Историја Душко Лопандић, Ратомир Миликић, Мања милиновић 

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за четврти разред гимназије општег и друштвеног-језичког смера, Нови Логос, Београд 2021.

Математика

Срђан Огњановићи Живорад Ивановић

Математика 4 - Збирка задатака и тестова за 4. разред гимназија и техничких школа, Издавачка кућа КРУГБеоград

Физика Наташа Чалуковић Физика 4- уџбеник за 4. разред гимназије, КРУГ Београд, 2013
Музичка култура Соња Маринковић Соња Маринковић-Музичка култура за 4.разред гимназије, друштвено-језички смер(Завод за уџбенике), 2017.
Ликовна култура Лидија Жупанић Шуица Ликовна култура 4, уџбеник за четврту годину гимназије друштвено-језичког смера и специјалозовано-филолошка одељења, Klett, 2011.

 

Прва година Економски техничари

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност

Читанка: Ана Стишовић Миловановић,  Оливера Радуловић и Вукосава Живковић


Удџбеник: Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић

"Читанка за први разред гимназија и средњих школа" Едука, Београд 2019.;


„СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2019.

Енглески језик (1. страни језик) Katarina Kovačević, Gordana Marković Improving English I, Katarina Kovačević, Gordana Marković, Zavod za udžbenike Beograd, (2015.-2019.) Прва половина књиге
Историја Драгољуб М. Кочић Историја за први разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2012.
Математика

Ивановић, Огњановић

Математика 1 - Збирка задатака и тестова за 1. разред гимназија и техничких школа, Издавачка кућа КРУГБеоград

Хемија

За 1. разред економског смера не постој одговарајући уџбеник.

Пословна економија (У првој и у другој години се користе иста два уџбеника)

Божидар Ставрић, Благоје Пауновић, Петар С. Бојовић

Светлана Кисић, Мира Павловић

Пословна економија за први разред економске школе, Завод за уџбенике Београд

Пословна економија за други разред економске школе, Завод за уџбенике Београд

Економска географија Емилија Манић Економска географија - уџбеник за 2. разред економске школе, Дата Статус, 2016
Рачуноводство

Вера Познановић Леко

Вера Познановић Леко, Катица Станисављевић-Дулијан и Јасмина Мугоша,

Рачуноводство за први разред економских школа

Збирка задатака из рачуноводства за први разред економских школа

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства

Принципи економије Скрипта код професора
Биологија Нема уџбеник
Рачунарство и информатика Нема уџбеник
Пословна коресподенција и комуникација Мирослава Грујућ, Милена Стегеншек и Елизабета Шарковић

Савремена пословна кореспонденција – за први разред економске школе

 

 Друга година Економски техничари

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић „СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2019.
Српски језик и књижевност Ана Стишовић Миловановић, и Вукосава Живковић Читанка за други разред гимназија и средњих школа, Едука 2019.
Енглески језик Katarina Kovačević, Gordana Marković друга половина књиге “Improving English I” и прва половина књиге “Improving English II, Katarina Kovačević, Gordana Marković, Zavod za udžbenike Beograd, (2015.-2019.)
Пословни енглески језик Jon Naunton Mark Tulip ProFile Pre-Intermediate Student’s Book, Oxford, (прва половина књиге)
Историја Иван М. Бецић Историја за други разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2013.
Математика Ивановић, Огњановић

Математика 2 - Збирка задатака и тестова за 2. разред гимназија и техничких школа, Издавачка кућа КРУГБеоград

Економско пословање Скрипта код професора
Пословна економија (У првој и у другој години се користе иста два уџбеника)

Божидар Ставрић, Благоје Пауновић, Петар С. Бојовић

Светлана Кисић, Мира Павловић

Пословна економија за први разред економске школе, Завод за уџбенике Београд

Пословна економија за други разред економске школе, Завод за уџбенике Београд

Пословна информатика Нема уџбеник
Ликовна култура Видосава Галовић и Бранка Гостовић, Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, Завод за уџбенике
Јавне финансије Божидар Раичевић, Милан Кецман ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ ЗА 3 И 4 РАЗРЕД СРЕДЊЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, Завод за уџбенике Београд, 2015.
Пословна коресподенција и комуникација Мирослава Грујућ, Милена Стегеншек и Елизабета Шарковић

Савремена пословна кореспонденција – за други разред економске школе

 

Економски техничари трећа година

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност др О. Радуловић и Ј. Журић „ЧИТАНКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Српски језик и књижевност др Д. Кликовац „СРПСКИ ЈЕЗИК - ЗА 3. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Енглески језик (1. страни језик) Katarina Kovačević, Gordana Marković Improving English II (druga polovina knjige)i Improving English III (prva polovina knjige) , Katarina Kovačević, Gordana Marković, Zavod za udžbenike Beograd, (2015.-2019)
Пословни енглески језик Jon Naunton Mark Tulip ProFile Pre-Intermediate Student’s Book, Oxford, (друга половина књиге) и ProFile Intermediate Student’s Book, Oxford, (prva polovina knjige).
Социологија Владимир Вулетић

Социологија, Клет, 2016.

Математика Ивановић, Огњановић

Математика 3 - Збирка задатака и тестова за 2. разред гимназија и техничких школа, Издавачка кућа КРУГБеоград

Пословна економија

Ђорђе Калачанин, Драган Лончар

БОЖИДАР СТАВРИЋ, БЛАГОЈЕ ПАУНОВИЋ, ГОРАН ПЕТКОВИЋ

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА ЗА 3. РАЗРЕД ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ

Издавач: ДАТА СТАТУС, БЕОГРАД 2014.

Аутори: Ђорђе Калачанин, Драган Лончар

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА ЗА 4. РАЗРЕД ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ

Издавач: ЗАВОД ЗА УЧБЕНИКЕ БЕОГРАД

Рачуноводство Валентина Малешевић Збирка тестова и задатака са решењима из рачуноводства, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,
Рачуноводство Вера Познанић Леко

Рачуноводствоза трећи разред економских школа

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Статистика

Милева Жижић, Марија Видић

Милева Жижић, Марија Видић и Милан Вукосављевић

Статистика

издавач Завод за уџбенике, Београд

Збирка задатака из статистике

издавач Завод за уџбенике, Београд

Ове две књиге из Статистике користе се и у четвртој години, јер је у њима градиво за обе године

Право Др Невенка Суботић, Константиновић,
Босиљка Мијатовић

Уставно и привредно право

издавач Завод за уџбенике, Београд

Банкарство СВЕТЛАНА ПОПОВИЋ, ВЛАДИМИР МЕДАН

МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО ЗА 4. РАЗРЕД ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ

Издавач: ДАТА СТАТУС, БЕОГРАД 2015.

Економско пословање Скрипта код професора

 

Економски смер- четврта година

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност др Оливерa Радуловић „ЧИТАНКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Српски језик и књижевност др Душка Кликовац, „ГРАМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Енглески језик (1. страни језик)  Катарина Ковачевић, Гордана Марковић

Improving English III

Завод за уџбенике, Београд(2015.-2019.).

Пословни енглески језик Jon Naunton ProFile, Intermediate   2, Student's Book, Oxford
Математика

Срђан Огњановићи Живорад Ивановић

Математика 4 - Збирка задатака и тестова за 4. разред гимназија и техничких школа, Издавачка кућа КРУГБеоград

Маркетинг Хасан Ханић, Стипе Ловрета, Јелена Ачић Маркетинг за четврти разред економске и трговинске школе, Завод за уџбенике Београд
Банкарство

Светлана Поповић, Владимир Медан

СВЕТЛАНА ПОПОВИЋ, ВЛАДИМИР МЕДАН

МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО ЗА 3. РАЗРЕД ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ

Издавач: Дата статус

МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО ЗА 4. РАЗРЕД ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ

Издавач: ДАТА СТАТУС, БЕОГРАД 2015.

Пословна економија Б. Ставрић, Б. Пауновић Пословна економија за четврти разред економске школе, Завод за уџбенике Београд, 2015
Рачуноводство Валентина Малешевић, Вера Коџо Збирка тестова и задатака са решењима из рачуноводства, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Рачуноводство Вера Познанић Леко Рачуноводство, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Право Др Невенка Суботић- Константиновић
Босиљка Мијатовић

Уставно и привредно право

Издавач:Завод за уџбенике, Београд

Статистика Милева Жижић, Марија Видић, Милан Вукосављевић Статистика, Статистика - збирка задатака са решењима, Завод за уџбенике - Београд.
Економско пословање скрипта
Предузетништво

Предузетништво - за 3. разред трогодишњих и 4. разред четворогодишњих средих школа, издавач Завод за уџбенике Београд, 2015.г.

 

 

 
383920
No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


google classroom

mojaskolaplaneta

moja skola gov rs

ILUSTRACIJA 2  sačuvaj bliskost,drži odstojanje 01

facebook

YTLogo old new animation.0